Projekt ze środków UE

Projekt Badania i dostosowanie sportowego trenażera strzeleckiego LTS do celów edukacyjnych i szkoleniowych celem opracowania rozwiązań i systemów służących szkolnictwu w kwestii realizacji zadań obronnościowych i nauczania strzeleckiego dofinansowano ze środków europejskich z programu 1.2.3 Bony na innowacje numer umowy RPMP.01.02.03-12-0001/16-01.

W wyniku zrealizowania usługi powstał innowacyjny produkt – system LTS w wersji dostosowanej do celów edukacyjnych który obecnie jest w fazie wdrażania – przewidywany termin wersji handlowych dla szkół i uczelni – grudzień 2016.

Wartość projektu 99 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE 89 100 PLN