WEEE

Dyrektywa WEEE nakłada  na producentów sprzętu elektronicznego obowiązek (1) oznakowania swojego sprzętu w celu powiadomienia użytkownika, że należy go poddać recyklingowi, oraz (2) zapewnienia prawidłowej utylizacji swoich produktów lub ich recyklingu po zakończeniu cyklu życiowego produktów.

Zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE przy zakupie nowego sprzętu przyjmujemy zużyty sprzęt elektroniczny tego samego rodzaju i w podobnej ilości.

Znakowanie
Produkty oznaczone symbolem WEEE (przekreślony „pojemnik na śmieci”) oznaczają, że użytkownik końcowy nie może utylizować tego produktu z innymi odpadami domowymi, lecz że powinien go zebrać i poddać osobnemu przetwarzaniu.

Punkty zbierania odpadów znajdują się przeważnie  na stronach urzędu miasta, np. dla  Warszawy: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura_Urzedu/OS/Odpady/Punkty_zbiorki/default.htm

Informacja dla pomiotów kupujących trenażer do dalszej odsprzedaży – Koszt gospodarowania odpadami (KGO) dla jednego zestawu wynosi 18 groszy.

Komentarze są zamknięte